HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK DERGİSİ

ISSN 1308-5328

Bir mesleğin meslekleşme sürecinde yol almasında araştırmalar yoluyla bilgi yükünün artırılması son derece önemlidir. Dolayısıyla o mesleğin üyelerinin temel sorumluluklarından birisi araştırmalar yapmak ve  yaptıkları araştırmaları yayınlayarak sonuçlarını diğer meslek üyeleriyle paylaşmaktır.

Editörden

 

Dergimizin amacı;

Bilgilerini, araştırmalarını, çeşitli çalışmalarını meslektaşları ile paylaşmak isteyenlere olanak yaratmak,

Mesleki etkinliklere yer vererek haberleşme ortamı oluşturmak,

Hemşire, öğrenci hemşire ve diğer sağlık profesyonellerini yazmaya özendirmektir.

 

Son Sayımız

 

Genel Bilgiler

Yayın Kurulu

Danışma Kurulu

İçindekiler

Yazarlara Bilgi

Okuyucu Görüşleri

Duyurular

İletişim